Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí

Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí

Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí cho các công trình xử lý môi trường. Bao gồm: bồn lọc áp lực, bồn trao đổi ion, bồn tạo áp, bể lắng, bể UASB, bể USBF, bể tuyển nổi, bể lắng xoáy, bể lọc nổi, tháp hấp thụ, tháp hấp phụ,…

Read More